Miljøvennlige materialer

SVA Nesodden er et boligprosjekt hvor bærekraft er satt i høysetet. Det er lagt opp til bruk av miljøvennlige materialer og utstrakt bruk av tre – både på fasaden, i interiøret og de omkringliggende uterommene. Tre er en fornybar ressurs som bidrar til lavere karbonavtrykk. Ved å legge til rette for dette vises en forståelse for materialenes langvarige miljøpåvirkning, fra produksjon til sluttbruk og videre til resirkulering eller nedbryting.

 

Energibrønner

Det skal bores energibrønner på området for å utnytte den stabile og fornybare energien som finnes lagret i berggrunnen. Varmen herfra brukes til vannbåren oppvarming av leilighetene. I tillegg er bergvarme er en fornybar ressurs som også kan virke avkjølende på varme sommerdager. Dette reduserer prosjektets totale energiforbruk og bidrar til lavere energikostnader for beboerne.

 

Inneklima

For å skape et godt inneklima blir det brukt byggematerialer med lave utslippsverdier. Vinduene i leilighetene har også en god energiklasse, noe som sikrer bedre isolasjon og mindre energiforbruk. Dette bidrar til å skape lyse og luftige boliger som er energieffektive og komfortable å leve i.

 

Fossilfri byggeplass

I byggeperioden vil byggeplassen være fossilfri. Dette innebærer at alle maskiner og kjøretøy som benyttes under byggingen, drives av fornybar energi eller batterier, og eliminerer dermed utslipp av klimagasser. I tillegg legges det vekt på sirkulært ombruk av materialer, og et mål om at minst 90 % av byggematerialene blir sortert for gjenvinning.

SVA Nesodden er et moderne og bærekraftig boligprosjekt med livskvalitet og estetikk som bærebjelker.

Les om leilighetene og meld interesse i skjemaet nedenfor.

Meld interesse